anak TK

pada Jaman dahulu kala di sebuah Taman Kanak kanak,
ada Seorang Guru bertanya pada muridnya :
Guru Tk : "Nak, nama ibumu itu siapa?"
Anak Tk : "Mama !"
Guru Tk : "iya ibu tahu, tapi namanya siapa?"
Anak Tk : " ya Mama !"
Guru Tk : " begini saja ... bagaimana bapakmu memanggil ibumu?"
Anak Tk : "eh Monyong ! ... "